Vinderne af gavekort

Lejre fotoklub ønsker de 3 heldige vindere tillykke, og takker for de mange stemmer som blev afgivet til vores “Årets foto” konkurrence.

Vinderne blev:

 • Nanna R. J. (Hedehusene)
 • Nanna T. P. (Skibby)
 • Bengt S. (Hedehusene)

 

21. februar: Klubaften – kåring af “Årets foto 2016”


Denne aften afslører vi vinderen af  “Årets foto 2016” som får overrakt en pokal, og udtrækker de 3 vindere af et gave kort til RO’s Torv.

Opsamling på månedens foto.

Billedebytte redigering – Fotokritik

Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Fotoklub

Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19:30 i Hvalsø kulturhus

Dagsorden ifølge vedtægterne §4 stk. 4

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6 stk. 3.
 6. Godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg til bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter (jf. § 6 stk.1)
  På valg til Formand er:
  Kristian Skou Olsen (Genopstiller ikke)
  Kandidat til Formandsposten:
  Flemming Knappmann
  På valg til bestyrelsen er:
  Jan Vejlø (Genopstiller)
  Søren Anthonsen (Genopstiller)
  Flemming Knappmann (1. årig periode – hvis vælges til formand)
  Kandidater til bestyrelses posterne:
  John S. Nielsen

  Bestyrelsessuppleanter: (på valg hvert år)
  Erling Jensen (Genopstiller ikke)
  John S. Nielsen (Optiller til bestyrelsen)
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (begge vælges for 1 år af gangen)
  På valg er:
  Revisor: Ulla Hirsch
  Revisor suppleant: Linda Rasmussen
 10. Eventuelt

Bilag 1: Vedtægtsændringer 2017
Bilag 2: Regnskab 2016 – mangler godkendelse af revisor
Bilag 3: Budget 2017
Bilag 4: Driftregnskab 2016
Bilag 5: Vedtægter 2016

14. februar: Workshop – Refleksion i dråbe

Denne aften eksperimenterer vi med at fange motivet i en dråbe.
Husk at medbringe kamera, stativ, evt. makro og flash

7. februar: Workshop – Lyslægning på figur / objekt

Denne aften arbejder vi med lyslægning på forskellige figurer og objekter.
Medbring kamera, flash, stativ mm.

10. Januar – Tøris

25. Oktober – Roskilde

27. september – Kara

18. September – Kæmperne

Older posts «