Vedtægter mm.

Gældende vedtægter:

Lejre Fotoklub – Vedtaegter 14. marts 2017

 

Generalforsamling 2017

Lejre Fotoklub – Referat Generalforsamling 2017

Formandens beretning 2017

Lejre Fotoklub – Dagsorden for generalforsamling 2017

Bilag 1: Vedtægtsændringer 2016
Bilag 2: Regnskab 2016 & Balance 2016
Bilag 3: Budget 2017

 

Generalforsamling 22. marts 2016:

Lejre Fotoklub – Referat Generalforsamling 2016

Formandens beretning 2016

Lejre Fotoklub – Dagsorden for generalforsamling 2016

Bilag 1: Vedtægtsændringer 2016
Bilag 2: Regnskab 2015
Bilag 3: Budget 2016

 

Ekstraordinær Generalforsamling 27. maj 2015:

Dagsorden og referat

 

Generalforsamling 17. marts 2015:

Formandens beretning